Organisatie zorgverlening

Door de korte lijnen met andere zorgverleners is de Wijkzorg snel in staat om iedere vorm van zorg in te zetten. De Wijkzorg richt zich vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid bij haar cliënten. Hierdoor is de cliënt snel in staat zo goed als mogelijk voor zichzelf te zorgen. Uiteraard zullen wij zorg blijven bieden zolang de cliënt daar behoefte aan heeft.
De Wijkzorg beschikt over een cliëntenraad en een onafhankelijke klachtencommissie.

Thuis de zorg krijgen die u nodig heeft. Blijven wonen in de eigen vertrouwde leefomgeving. Dat zijn zaken waar de Wijkzorg begrip voor heeft en zich samen met de cliënt sterk voor wil maken

Door deze korte lijnen is De Wijkzorg in staat op tijd te schakelen en snel zorg in te zetten.

Wilt u professionele zorg ontvangen dan helpen wij u graag om een indicatie aan te vragen voor AWBZ zorg en huishoudelijke hulp. Als u gebruik wilt maken van een dienst van d thuiszorg vraag de overheid een eigen bijdrage van u. Voor vragen over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) telefoonnummer 0800-1925 (lokaal tarief).