Aanpak

De Wijkzorg is een organisatie met een breed pakket aan thuiszorgdiensten dat is afgestemd op de behoeften van de inwoners van Meppel eo. Onze servicegerichte houding en onze flexibele inzet in tal van gebieden maken De Wijkzorg tot hét adres voor iedere vorm van thuiszorg. Voor onze medewerkers betekent dit werken in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid.

De Wijkzorg Meppel is een professionele AWBZ erkende thuiszorgorganisatie. Wij leveren zorg in de gemeente Meppel en wij streven naar een kleinschalige aanpak in de wijk. Tevens maakt de Wijkzorg deel uit van ketenzorg projecten waardoor de samenwerking met andere disciplines zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en gemeenten uitstekend is.

De Wijkzorg Meppel levert thuiszorg die zowel gefinancierd is vanuit AWBZ, Zorg in Natura, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Persoonsgebonden Budget of door de cliënt zelf. Wij werken aan de hand van een persoonlijk zorgplan dat samen met u opgesteld wordt bij aanvang van de zorgverlening.