Over ons

De Wijkzorg Meppel; “Wij samen, ú sterker!”

De Wijkzorg Meppel is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en  Beter Thuis Wonen Thuiszorg. De Wijkzorg Meppel levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Wij spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan.

Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in  eigen huis te hebben. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres, één balie en één website. Nu zich, ook in Meppel, steeds meer partijen bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste zorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

De Wijkzorg Meppel levert naast huisartsenzorg ook Verzorging & Verpleging en zeer Gespecialiseerde Verpleging en Ambulante Begeleiding. Het welbehagen van de cliënt, het verbeteren van zelfmanagement, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de samenredzaamheid zijn onze belangrijkste ambities. Omdat er minder mensen met meer zorginhoudelijke kennis bij de zorg rondom een cliënt betrokken zijn, zijn er minder overlegsituaties, komt er meer continuïteit in het zorgproces, vindt er betere signalering plaats en zal er ook minder kans zijn op het maken van fouten. De wens en de regie van de cliënt staan voor ons centraal en de cliënt blijft dan ook volledig eigen keus houden over de in te zetten thuiszorgorganisatie.

Een transferverpleegkundige zal voor de in het ziekenhuis opgenomen en thuis verblijvende cliënten zorg dragen voor inventarisatie van de zorgvraag en bespreekt vervolgens met de cliënt de mogelijkheden die er zijn bij het inzetten van thuiszorg. Men kan ook bij de transferverpleegkundige of andere medewerkers van onze praktijk of De Wijkzorg Meppel terecht voor het regelen van benodigde hulpmiddelen.

Om optimaal in te spelen op de wens van de cliënt werken wij samen met huisartsen, apotheken, woningbouwcoöperaties, het WMO loket, transferverpleegkundigen van het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, vrijwilligers, bureau zorgtoewijzing van het Zorgkantoor en andere 1e lijn-verwijzers. Door actief met al deze partijen samen te werken zijn wij in staat mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en meer regie over hun eigen leven te geven.

De Wijkzorg Meppel heeft haar kantoor in het Spectrum Schoolstraat 4 7941  CA Meppel 0522-240554.

De Wijkzorg staat voor De beste zorg voor iedereen.

De Wijkzorg wil een thuiszorgorganisatie zijn met een breed pakket aan thuiszorgdiensten, een pakket dat is afgestemd op de behoeften van de inwoners van Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland. Onze servicegerichte houding en onze flexibele inzet in tal van gebieden, maken De Wijkzorg tot hét adres voor iedere vorm van thuiszorg. Voor onze medewerkers betekent dit dat we werken in een open sfeer, op basis van gelijkwaardigheid. Bekijk onze aanpak

Nieuws de Wijkzorg

Nationale Diabetes Challenge (NDC)

Geplaatst op 23 februari 2017
Beste collega’s, Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Corné Berends. Ik ben ruim 3 jaar werkzaam binnen Prima Life als fitness en bootcamp instructeur en studeer bewegingswetenschappen(3e jaars). Hiernaast is bij mij in 2008 diabetes geconstateerd en sinds vorig jaar begeleid ik mensen met diabetes en ben ik actief betrokken bij de diabeteszorg in de regio. Binnen Prima Life zal ik zorg dragen voor de fitness begeleiding van mensen met diabetes en ben ik verantwoordelijk voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Wellicht hebben jullie er in de wandelgangen al van gehoord, Spectrum Medisch Centrum Meppel gaat meedoen aan de NDC 2017. De NDC is een wandelevenement dat bedoeld is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Het doel is om vanaf april in 16 tot 20 weken te trainen naar een afsluitende dag op 30 september. Tijdens wekelijkse wandelingen wandelt een zorgverlener ... lees meer

Machteld Huber

Geplaatst op 16 februari 2017
Steeds vaker horen we de naam Machteld Huber. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat mensen nu eigenlijk verstaan onder gezondheid. De oude definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is niet meer passend in deze tijd, maar wat dan wel. Machteld Huber heeft dit onderzocht. Haar visie op gezondheid past heel erg goed in deze tijd, maar vooral ook heel goed bij onze organisatie. Steeds vaker zult u  dan ook de naam van Machteld Huber en het begrip “positieve gezondheid” tegen komen. Al jarenlang heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een duidelijke definitie voor gezondheid. Gezondheid is een toestand van compleet welbevinden. Een gezond mens is niet alleen fysiek gezond, maar er is ook sprake van een geestelijk en sociaal welbevinden. Onderzoeker Machteld Huber vindt het een definitie die niet langer voldoet. Ze wijst erop dat volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie praktisch iedereen een patiënt is die doorlopend behandeling nodig heeft. En dus is het ... lees meer

Eerste auto De Wijkzorg!

Geplaatst op 26 januari 2016

Huisartsen en Thuiszorg

Geplaatst op 23 juni 2014
De Wijkzorg Meppel; “Wij samen, ú sterker!” Meppel – Huisartsenpraktijk Spectrum is een unieke samenwerking aangegaan met thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Samen leveren zij middels De Wijkzorg Meppel thuiszorg aan de inwoners van Meppel. Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Huisartsenpraktijk Spectrum en Beter Thuis Wonen Thuiszorg spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan. “Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in eigen huis te hebben” aldus huisarts Sebastiaan Dam. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één ... lees meer