Verpleging

Met de juiste verzorging bent u er echter niet altijd. Daarom verzorgt De Wijkzorg ook alle nodige verpleegkundige hulp. Denk hierbij aan het verwisselen van een stoma, het aanleggen van een infuus of het verzorgen van wonden. Dit gebeurt bij u thuis,  door een BIG geregistreerde verpleegkundige.

Daarnaast kan De Wijkzorg specialistische zorg leveren. Verpleegkundige zorg die door speciaal opgeleide verpleegkundigen bij u thuis geleverd kan worden waardoor een ziekenhuisopname voorkomen kan worden.