Het ambulant verpleegtechnisch team

Het ambulant verpleegtechnisch team is een team goed opgeleide specialistische verpleegkundigen. De verpleegkundigen van het AVT verrichten specialistische zorg in de thuissituatie. We bedoelen hiermee verpleegkundige verpleegtechnische handelingen die minder voorkomen in de thuiszorg dan de standaard reguliere zorg en die specifieke kennis en vaardigheden vereisen.  Voor zaken als een voedingsinfuus, sondevoeding of bijvoorbeeld pijnbestrijding, is de client niet meer automatisch op het ziekenhuis aangewezen. En dat zijn slecht enkele voorbeelden. Deze ondersteuning maakt in veel gevallen een versnelde thuiskomst mogelijk na een ziekenhuisverblijf. Er kan steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ thuis gebruikt worden. Zo kunnen ook terminale clienten met de juiste geavanceerde technische hulpmiddelen vaak tot het einde thuis blijven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Het AVT werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuisspecialisten, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners. We werken met protocollen van het ziekenhuis en de landelijke vilans protocollen. Wanneer u langdurig specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft, traint het AVT wijkverpleegkundigen en mantelzorgers om de zorg (gedeeltelijk) over te nemen.

De zorg wordt veelal aangevraagd door de wijkverpleegkundige (Wlz)  of via het transferpunt van het ziekenhuis als de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd moet worden.

Het AVT is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week op het volgende nummer;  088 4740000